GENRES

Bei Xiang

Lanqiu Zhi Zia

5
Chapter 18 March 24, 2022
Chapter 17 March 24, 2022

Bloody Heavens

5
Chapter 141 June 23, 2021
Chapter 140 June 23, 2021

Bloody Heaven

5
Chapter 63 February 24, 2021
Chapter 62 February 24, 2021

First Love AI

3.5
Chapter 20 September 13, 2020
Chapter 19 September 13, 2020

Summer Taste

5
Chapter 85 July 17, 2020
Chapter 84 July 17, 2020